11 luty 2017 zebranie sprawozdawczo – wyborcze PZK OT-04

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Bydgoskiego Oddziału PZK zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Członków Bydgoskiego Oddziału  PZK.
Zebranie odbędzie się w dniu 11 lutego 2017 roku, rozpoczęcie godzina 10.00 (drugi termin godzina 10.15) w auli im. prof. Antoniego Zabłudowskiego Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie gości i uczestników.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej i wniosków.
5. Sprawozdanie prezesa zarządu oddziału.
6. Sprawozdanie przewodniczącego OKR.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego zarządu oddziału.
9. Organizacja wyborów zarządu oddziału i OKR.
10. Zgłaszanie kandydatów do zarządu i OKR.
11. Wybór zarządu oddziału
12. Wybór OKR.
13. Przerwa.
14. Ogłoszenie wyników wyborów.
15. Przerwa na ukonstytuowanie się zarządu i OKR.
16.Wystąpienie nowo wybranego prezesa zarządu oddziału.
17. Dyskusja i wnioski.
18. Przyjęcie uchwał.
19. Zamknięcie obrad.

Prezes OT 04  – Zbigniew SQ2ETN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.